Relationer går informationen

Relationer är vackra men kan ibland vara komplicerade. Att lära sig att bygga hälsosamma band, sådana som gör oss glada och framförallt etablerar en grund av tillit och förtroende, är inte alltid lätt. Det finns en uppsättning vanliga misstag i relationer som sätter käppar i hjulet för detta. relationer - anbefalinger for kommunikation, ... og ikke lever sig ind i, hvordan informationen vil virke på den syge. Den omsorgsfulde. kommunikation mangler, ... går ud på, at fremme sygeplejerskernes karriere og magtstatus, hvilket sikres gennem produktivitet. Relationer Dejtingtråden nr 29. ... men sen tänkte jag att han hörde faktist av sig först både i fredags och i går så jag slängde iväg ett typ: ... annons- och analysföretag som vi samarbetar med. De kan kombinera informationen med annan information du tillhandahållit eller de har samlat in när du har använt deras tjänster. Man går i pension så småningom, vilket påverkar ens identitet och kan medföra en sorts kris för vissa, säger hon. Man behöver då hitta ett sätt att vara tillsammans där man plötsligt har mycket mer tid ihop och inte naturligt får samma intryck från omgivningen som man får på till exempel en arbetsplats. Relationer Ensam och övergiven. Posta ny tråd Trådstartare ... Tror det är bäst för både A och B att de går vidare utan dig och förhoppningsvis kan du ta lärdom av detta i din nästa relation och låta bli att vara otrogen. ... annons- och analysföretag som vi samarbetar med. De kan kombinera informationen med annan information du ... Få syn på barnens relationer. ... Hon tycker att sociogrammen kan ge en fördjupad förståelse för relationerna i barngruppen, samtidigt som informationen är konkret, i stället för att man går på känslan eller lösa antaganden som ”visst har du väl också sett att ... Men de två skiljer sig också från varandra: I den asymmetriska tvåvägs modellen är syftet att informationen går tvåvägs, från både sändare och dess publik. Utövarna av denna modell använder ett arbetssätt som liknar den hos publicitetsmodellen där syftet är att övertyga, fast på ett vetenskapligt sätt (Grunig och Hunt 1984). Relationer går under p.g.a. våra dåliga attityder. Vi slutar tänka på den andra personen och fokuserar på oss själva. Vi rättfärdigar vår oförmåga att fortsätta ge allt genom att säga “personen vet detta redan”. Jag vet att kärleken är där, men den är tyst, knappt närvarande. En blyg kärlek kanske, som ibland får mig ... Det här med relationer är svårt men otroligt viktigt. Jag vill vara en person som har tid, ork och lust att vara tillgänglig för de människor jag har i min närhet. I nuläget känner jag inte att jag är där till 100 % men under den här kategorin kommer jag att ta upp det som jag gör eller funderar på att börja göra för att bli en bättre vän, fru och människa. Till stor del ...

[HPSA] Den svenska underrättelsetjänsten under andra världskriget

2019.11.27 15:15 vonadler [HPSA] Den svenska underrättelsetjänsten under andra världskriget

Under andra världskriget var den svenska underrättelsetjänsten förvånansvärt kompetent.
Den militära underrättelsetjänsten kallades C-byrån efter sin chef Överstelöjtnant Carl Petersén (ibland antas att avdelningschefen Överste Carlos Adlercrutz var upphov till namnet, men så är det inte) hade vitt spridda kontakter inom stora delar av Europas officerskår och använde sig flitigt av de marin- och militärattachéer som var stationerade vis Sveriges legationer (ambassader) runt om i Europa. Dessa hade som uppgift att ha stora kontaktnät inom värdlandets flottor och arméer för att hålla reda på nya innovationer, doktriner och andra stridssätt som uppstod, avsikter och tankar inom värdlandets väpnade styrkor m.m.
C-byrån kom också att använda sig av extensiva kontakter med både motståndsrörelsen och tjänstemän i Danmark och Norge och kontakter med Norges legation i Stockholm, som gick från 3 till 1 100 anställda under kriget. Sverige fortsatte nämligen att erkänna den norska exilregeringen som Norges lagliga regering och inte Quisling och Terbovens norska regeringar, så den norska legationen (ambassaden) blev ett centrum för motståndsrörelse, spionage och agentverksamhet i Norden för de västallierade, en del av vilket kom Sverige till gagn.
Ska vi gå igenom några exempel på framgångar för den svenska underrättelsetjänsten under kriget?
1940-03-31 bekräftar den svenska militärattachén i Tyskland, Överste Curt Juhlin-Dannfelt rapporter från svenska sjömän att tyskarna lastar trupper och krigsmateriel på fartyg i sina Östersjöhamnar. Efter att ha talat med sina kontakter inom tyska armén får en bekräftat att tyskarna är på väg för att invadera Danmark och Norge och varnar sina norska och danska motsvarigheter, samt sina överordnade i Sverige. Det Juhlin-Dannfelt får höra är att tyskarna tror att britterna tänker invadera Norge och inte kommer möta något motstånd, därför måste de själva säkra Norge, samt att det hela är en enorm flankoperation mot Maginotlinjen, där man ska fortsätta till Nederländerna efter Norge (det senare är dock fel).
1940-04-06 har C-byrån på egna vägar bekräftat att tyskarna tänker invadera Danmark och Norge och Överste Carlos Adlercrutz varnar norrmännen. Exakt hur C-byrån får reda på detta är höljt i dunkel, som underrättelsearbete ofta är.
1940-04-08 berättar Överste Horst Rössing, tysk militärattaché i Finland för sin svenska motsvarighet, Överste Gustav "Gösta" von Stedingk om invasionen av Norge och Danmark dagen efter. von Stedingk telegraferar omedelbart utrikesminister Christian Günther, som lika snabbt telegraferar sina norska och danska kollegor om saken. Rössing ville bli militärattaché i Sverige istället för Överste Bruno von Uthmann och trodde han skulle kunna bli hjälpt i det om han hade bra personliga relationer med svenska myndighets- och regeringspersoner.
1940-04-12 går absolut högsta larm i Sverige - underrättelsetjänsten har med kontakter med danska tjänstemän kunnat bekräfta att tyskarna lagt beslag på och flyttat på de danska järnvägsfärjorna. Dessa är på den här tiden så nära roll-on-roll-off man kan komma, och man skulle kunna köra ombord en pansarbataljon, lägga till och bara rulla av den i en svensk hamn. Alla tillgängliga styrkor i Skåne sätts i högsta beredskap, redo för en tysk invasion. Senare visar det sig att tyskarna flyttat färjorna för att britterna lagt minor med flyg i ett försök att sänka dem, och tyskarna ansett att deras normala ankringsplatser inte var säkra nog. Men bara att Sverige inom mindre än 12 timmar från att tyskarna flyttat färjorna vet att de inte är där de ska vara och kan räkna ut vad de ska kunna användas till är imponerande.
Efter invasionen av Norge krävde tyskarna att Norsk Radios avtal med Sverige att få använda svenska telefon- och telegrafledningar genom Sverige och ner till kontinenten skulle fortsätta att gälla. Sverige svarade "Okej" och kopplade in sig för att avlyssna. Trafiken var dock kodad med Geheimschreiber, en version av enigma som i teorin skulle vara ännu svårare att knäcka. Dock lyckades Professor Arne Beurling med papper och penna knäcka de tyska koderna, med lite hjälp av tysk lathet bland signalisterna, som gärna började och avslutade varje meddelande på samma vis. På så vis läste Sverige kring 90% av meddelandena som skickades mellan Tyskland och Norge och kunde varna Stalin för Barbarossa, veta vilka instruktioner den tyska legationen (ambassaden) i Sverige fick inför handelsförhandlingar och därmed veta hur långt man kunde gå i sina krav m.m. Dessutom bytte man information från detta med den finska underrättelsetjänsten, som i utbyte delade med sig av sin information om sovjetiska förehavanden, koder, spioner m.m. Tyvärr avslöjade finnarna det för tyskarna och de ändrade sina koder och gjorde det omöjligt att läsa dem, tills en hjälpsam tysk desertör från Norge tog med sig en hel geheimschreiber sommaren 1944 och vi kunde börja läsa koderna igen.
Under våren och sommaren 1943 byggde tyskarna upp sina styrkor i Norge, bland annat satte de upp 25. Panzer-division och drog upp planer på en invasion av Sverige för att slå ut Sverige om de allierade landsteg i Norge och Sverige ställde sig på deras sida. C-byrån hade kontakter bland de norska hamnarbetarna och tulltjänstemännen i Oslos hamn och lyssnade även på den tyska radiotrafiken. Till exempel fick man noggranna rapporter på tyska stridsvagnsleveranser till Oslos hamn, om att tyskarna lastat ur tusentals kartor över Sverige i skala 1:100 000 i april 1943. När 25. Panzer-division flyttar från Oslo-regionen till Trondheimsregionen i maj 1943 dyker den upp i II. MILO (i Jämtland)s stabsrapporter bara två dagar efter att den flyttats.
När Finland i september 1944 sluter fred med Sovjet arrangerar man i Operation Stella Polaris så att en stor majoritet av personalen, deras arkiv, information och kunskaper i den finska signalspaningen och underrättelsetjänsten evakuerades till Sverige. C.a 750 personer transporterades över till Sverige. De flesta återvände till Finland när det blev klart att Finland inte annekterades eller blev en marionettstat till Sovjet, men mycket av informationen kopierades och blev kvar, vilket gav Sverige ett mycket starkt kort i början av Kalla Kriget vad gällde signalspaning och underrättelsearbete mot Sovjet.
När Sverige under våren 1945 började planera Operation Rädda Norge och att anfalla de tyska styrkorna i Norge om de inte kapitulerade när tyskarna på kontinenten gjorde det och/eller försökte mörda civila eller ta dem som gisslan gjorde underrättelsetjänsten en uppskattning på att det fanns ungefär 100 000 tyska stridande soldater, plus 80 000 man teknisk och administrativ personal i uniform. De verkliga siffrorna var 102 000 och 206 000 teknisk och administrativ personal. De senare var i praktiken värdelösa i varje form av seriös strid, så underrättelsetjänsten hade uppskattat väldigt väl.
Sveriges förmåga att kombinera agenter, militärattachéer, diplomatisk information och signalspaning till en helhet var väldigt god. Till exempel kan man nämna att tyskarna hade stora problem med detta. Studerar man deras information om Sverige och dess väpnade styrkor inför planeringen våren 1943 framstår en hel del luckor. Militärattachén Bruno von Uthmann verkar inte ha konsulterats alls, då han efter kriget skriver att inga planer alls framställdes mot Sverige. Major Karl Ogilvie, som var ansvarig för Sverige på Fremde Heere West verkar mest ha kopierat och klistrat in samma rapport om de svenska väpnade styrkorna varje år - där man skriver att Sverige saknar pansrade och mekaniserade förband, trots att 9:e och 10:e Pansarbrigaden är insatsklara sommaren 1943. C-byrån får även tag på 25. Panzer-divisions stabslägesrapport över Sveriges försvar från 1943-06-25 där det står att Sverige bedömes sakna pansartrupp!
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


Isabella Kronvall - Pedagogik utan relationer, går det? Narcissistiska relationer: Faser som alla går igenom i en ... Nisse Edwall om spruckna relationen: 'Gå vidare ... RFSU informerar om abort - YouTube Tuffa utmaningar inom relationer Ma 5 Relationer Relationer om Sverige går vidare i Fotbolls EM 2020

Så kan relationen hålla – år efter år! - Hemmets Journal

  1. Isabella Kronvall - Pedagogik utan relationer, går det?
  2. Narcissistiska relationer: Faser som alla går igenom i en ...
  3. Nisse Edwall om spruckna relationen: 'Gå vidare ...
  4. RFSU informerar om abort - YouTube
  5. Tuffa utmaningar inom relationer
  6. Ma 5 Relationer
  7. Relationer om Sverige går vidare i Fotbolls EM 2020

Vi går igenom vad som menas med produktmängd och relationer. Tuffa utmaningar inom relationer! Har du upplevt att den sista tiden har varit väldigt tuff? Allting skakas om nu enligt en gudomlig tidsplan. Tidslinjerna går ihop så att de Kommer snabbare ... Isabella Kronvall - Pedagogik utan relationer, går det? Pedagog Örebro. Loading... Unsubscribe from Pedagog Örebro? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 41. ... Relationer om Sverige går vidare i Fotbolls EM 2020 En liten sketch hur tjejer kan uppfatta fotbollsmästerskap Del 2 här https://youtu.be/Mzv98pwk6rA. Hur ser relationen med en narcissist ut? I denna video förklarar jag varje fas som ingår i en relation med en narcissist. Detta mönstret är ett giftigt mönst... Filmen om abort handlar om vad du kan göra om du är gravid men inte vill få barn. Abort betyder att man avslutar en graviditet. I Sverige har alla rätt till ... Nyhetsmorgon i TV4 från 2016-06-10: Relationsakuten med Anna Bennich Karlstedt och Nisse Edwall ger råd till tittarna om kriser i relationer. Ska man stanna ...